What's going on‎ > ‎

Second international meeting

přidáno: 30. 10. 2017 14:33, autor: Kateřina Janu
Na konci října se v rámci mezinárodního setkání členové realizačních týmů projektu sešli na partnerské škole v Lipsku, aby naplánovali aktivity druhé poloviny projektu, dohodli termíny výměnných pobytů a závěrečné konference, zkontrolovali již realizované aktivity, jejich editaci a šíření pomocí komunikačních kanálů (webové stránky, eTwinning, novinové články....) a rozdělili si úkoly pro zdárný průběh druhé části projektu. 
Třetí výměnný pobyt, tentokrát zaměřený na českou kulturu, tradice, národní a regionální specifika, se uskuteční v lednu v Brně. Již nyní se všichni těšíme, až budeme moci přivítat na naší škole deset německých studentů společně s jejich pedagogy. 
Comments