Basic information

projekt v rámci ERASMUS+ (Strategická partnerství ve školním sektoru)
Název: Sport Unites
registrační číslo: 216-CZ01-KA219-024009_1
výše grantu: 56 700 Euro
doba trvání: 24 měsíců 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018