Activities

 • sports anthem
 • principles of fair play fans 
 • dictionary of a teenager 
 • mascots  of matches 
 • quizes

 With ICT components

 • website
 • presentations  (important or famous personalities of the cities, the regions, the countries)
 • records of video interview or conference (sports theme) 
 • photoreportage (sport achievements) 
 • data Processing (using the GPS, Sporttracker) 
 • animations with the theme of "healthy lifestyle" 
 • virtual tour of the town 


 • sportovní hymna
 • kodex sportovního fanouška fair play
 • slovník teenagera
 • maskot zápasu
 • kvíz

S komponentou ICT

 • webové stránky
 • prezentace  (významné osobnosti měst, poznání země)
 • záznam videorozhovoru (sportovní tématika)
 • fotoreportáž (sportovní úspěchy)
 • zpracování dat (využití GPS, Sporttracker)
 • animace s tématikou "zdravý životní styl"
 • virtuální prohlídka města